2. edycja konkursu „Kto wyzwolił to miasto?”

Konkurs fotograficzny

 „Kto wyzwolił to miasto?” – 2. edycja

Konkurs jest otwarty dla wszystkich!

Zadanie konkursowe polega na osobistym wykonaniu zdjęcia pomnika lub innego obiektu pamięci poświęconego 1. Polskiej Dywizji Pancernej lub jej dowódcy, Generałowi Stanisławowi Maczkowi lub każdemu innemu żołnierzowi dywizji, z znajdującego się w jednym z miejscowości wyzwolonych przez Polską 1. Dywizję Pancerną na terenie Francji, Belgii lub Holandii. Każdy autor może wysłać 3 zdjęcia.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Jerzego Samborskiego, prezesa Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego wybierze sześć najlepszych prac. Przy ocenie pod uwagę brane będą: kreatywność, walory artystyczne i promocyjne oraz jakość obrazu.

Termin nadsyłania odpowiedzi ze zdjęciami: 5 września 2019, godzina 24:00.

Prace w formie elektronicznej, należy przesłać na adres konkurs@generalmaczek.pl

Ogłoszenie wyników: 12 września 2019

NAGRODA 

Laureaci konkursu zaprezentują swoje prace na wystawie „Dziękujemy Wam, Polacy!” w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniach 23 – 28 września 2019!

Komisja Konkursowa w dniu 12 września 2019  poda wyniki do wiadomości publicznej na Facebook/Twitter @generalMaczek oraz na oficjalnej stronie programu „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka”. Laureaci otrzymają też zawiadomienia indywidualne na swój adres mailowy.

Udział w konkursie (nadesłanie zdjęć) jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) i potwierdzeniem praw autorskich do nadesłanych zdjęć.

Regulamin / Oświadczenia (1) (2)

PLAKATY: PL / ENG

Mapa miast wyzwolonych przez Generała Maczka i Jego 1. Dywizję Pancerną:


1. Edycja konkursu

🏆 Zwycięzcy I edycji – Belgia 🇧🇪 (zakończenie: 08/2018)

📸 GaleriaLaureaci w Warszawie (19-21/10/2018)