O programie

O programie

© Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka

FRANCJA – BELGIA – HOLANDIA 

 

Program „Wyzwoleńczy szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka” realizowany przez Fundację im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego obejmuje szereg ściśle ze sobą związanych projektów, ideowo i geograficznie usytuowanych na trasie Aromanches – Chambois/Falaise – Adegem – Breda – Oberlangen – Wilhelmshaven.

Przyjąłem założenie, że poszczególne projekty będą realizowane w bliskiej współpracy z polskimi, francuskimi, belgijskimi i holenderskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i biznesowymi oraz z tymi organizacjami polonijnymi i lokalnymi we Francji, Belgii i Holandii, które wiążą swą działalność z dziedzictwem 1. Dywizji Pancernej.

Moim celem jest uczynienie z trasy, na której leży ponad 100 miejscowości wyzwolonych przez żołnierzy gen. Maczka, wzorcowego szlaku turystycznego o profilu historyczno-patriotycznym, tak aby stała ona zwłaszcza dla Polaków, mieszkających w kraju i poza krajem, obowiązkową trasą pielgrzymkową, którą każdy szanujący siebie i swą ojczyznę Polak powinien – choć raz w życiu – zaliczyć.

Dowódca 1. Dywizji Pancernej – generał Stanisław Maczek – ma w efekcie tego programu zająć wreszcie w świadomości Polaków i innych narodów, od dawna należne Mu miejsce bohatera narodowego, wzorca polskiego patrioty i szlachetnego rycerza, zawsze gotowego do walki zarówno „o wolność naszą, jak i waszą”.


Głównymi ośrodkami, z którymi chcę współpracować są: Muzeum w Mont Ormel, Muzeum Maczka w Bredzie, Muzeum Kanadyjsko-Polskie w Adegem, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne we Francji, Belgii i w Holandii oraz polskie, polonijne i lokalne organizacje i instytucje, którym bliska jest tematyka dotycząca gen. Maczka i jego Dywizji.  


© Program „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka”

Genezą projektu Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka” był mój osobisty i mojej firmy UNICORN Publishing Studio, udział w wydaniu albumu pt. „Pomniki Pierwszej Dywizji Pancernej. Pomniki i pamiątki wojenne na szlaku walk I Dywizji Pancernej 1944-1945” (Londyn 1989 rok).

Bezpośredni impuls do stworzenia Programu powstał w trakcie tłumaczenia i wydania w Polsce autobiografii 9-krotnego premiera Belgii, Wilfrieda Martensa pt. „Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo” (Unicorn / CES 2013), którego wieś Sleidinge została wyzwolona przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej. Kolejnymi etapami były wizyty w Muzeum Kanadyjsko-Polskim w Adegem w październiku 2013 roku i wstępna umowa o realizacji projektu  z kreatorem i właścicielem Muzeum,  Gilbertem Landschootem oraz w Muzeum Generała Maczka w Bredzie w 2016 roku i  nawiązanie roboczych kontaktów z Prezesem Muzeum Panem płk Fransem Ruczynskim i z Sekretarzem Zarządu Panią Wandą Śmigielską.

W 2016 roku patronat nad programem objęła Pani Minister Anna Maria Anders, senator i Pełnomocnik Premiera Polskiego Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego, córka Generała Władysława Andersa, ostatniego bezpośredniego zwierzchnika Generała Maczka. W obecności Pani Minister i wice ambasadora RP w Belgii, Pani Joanny Doberszyc-Toulsaly oraz Pana Gilberta Landschoota, dokonałem w dniu 6 września 2017 r., w Polsko-Kanadyjskim Muzeum w Adegem, oficjalnej inauguracji Programu. Partnerami Programu została Ambasada RP w Belgii i Stowarzyszenie Polskiej 1. Dywizji Pancernej w Belgii.


Perspektywicznym celem Programu jest stworzenie legendy generała Maczka, jako żołnierza, któremu w świadomości Polaków i innych narodów należne jest miejsce bohatera narodowego, szlachetnego rycerza-patriotyniepokonanego wodza, walczącego „o wolność naszą, i waszą”, ale gotowego umierać jedynie za Polskę.

Legendę Generała Maczka zamierzam stworzyć realizując szereg związanych ze sobą tematycznie i czasowo projektów, w tym m. in.:

 • utworzenie szlaku turystycznego o profilu historyczno-patriotycznym – na trasie ponad 100 miejscowości wyzwolonych przez żołnierzy gen. Maczka na terenie Francji, Belgii i Holandii
 • organizowanie każdego roku, w drugi weekend września, w Adegem (Belgia), Światowego Zlotu Fanów Generała Maczka, upamiętniającego wyzwoleńczą kampanię 1. Dywizji Pancernej
 • organizację wycieczek typu Battlefield Trips, do miejscowości znajdujących się na Szlaku Wyzwolenia, a także zlotów okolicznościowych w dni obchodów rocznicowych
 • wydanie przewodnika turystyczno-historycznego, drukowanego, w formacie Michelin, prezentującego wyzwolone miejscowości, z informacją o pomnikach i innych miejscach pamięci oraz dzisiejszych atrakcjach i interesujących faktach dotyczących tych miast i wsi.
 • stworzenie aplikacji mobilnej, o charakterze przewodnikaułatwiającej dojazd do wybranych miejscowości na Szlaku Wyzwoleńczym
 • stworzenie strony internetowej, jako kompendium wiedzy o zwycięskiej kampanii 1. Dywizji Pancernej w latach 1944-45 
 • organizowanie wystaw fotograficznych prezentujących zwycięską kampanię 1944-45, w otwartych i zamkniętych lokalizacjach stolic /największych miast Polski, Francji, Belgii i Holandii (Łazienki Królewskie, Park Królewski w Brukseli itp.)
 • utworzenia Fan Clubu generała Maczka i 1. Dywizji Pancernej
 • stworzenia serii podkastów pokazujących Stanisława Maczka w najważniejszych okresach Jego życia, przed lądowaniem dywizji na kontynencie europejskim: – w walkach o niepodległość; – w wojnie polsko-rosyjskiej; – w kampanii wrześniowej; – w kampanii 1940 roku we Francji;  – w okresie tworzenia Dywizji w Wielkiej Brytanii w latach 1941-44
 • wydawania drukiem i w internecie opracowań dokumentujących losy Polaków-żołnierzy, osiadłych po wojnie w wyzwolonych przez 1. Dywizję Pancerną krajach, a także ukazujących obecną działalność organizacji kombatanckich, polonijnych i mieszanych
 • tworzenie reportaży i pakietów informacyjnychw telewizji, radiu i w internecie
 • realizację filmów dokumentalnych
 • realizację filmu fabularnego dotyczącego Generała Maczka i 1. Dywizji Pancernej
 • stworzenie serialu TV
 • wydawanie komiksów dotyczących Generała Maczka i 1. Dywizji Pancernej
 • stworzenie gier, w tym komputerowych