Komitet honorowy

Komitet Honorowy

programu © „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka”


Przewodnicząca

Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, senator IX kadencji

🇳🇱 Wiceprzewodniczący

Marcin Czepelak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

🇫🇷 Wiceprzewodniczący

Tomasz Młynarski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako

🇧🇪 Wiceprzewodniczący

Artur Orzechowski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Belgii


Sekretarz Komitetu  Honorowego

Jerzy Samborski, autor i lider programu „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka”

jsamborski@unicorn-sme.org, tel. +48 505 173 776