Światowy Zlot Fanów Generała Maczka – Dzień 2 (09/09/18)

Po śniadaniu, Zlotowcy w jednej grupie z właścicielami Muzeum udali się na teren Cmentarza Wojskowego w Maldegem, aby wziąć udział w odbywanej tam każdego roku uroczystości dziękczynnej, organizowanej przez władze lokalne w obecności Króla Belgów lub jego przedstawiciela.

Do grupy dołączyli honorowi goście Zlotu, w osobach Pani Minister Anny Marii Anders i Pana Ambasadora Artura Orzechowskiego, a także Pani Vice Ambasador Joanny Doberszyc-Toulsaly. Obecni byli także oficerowie reprezentujący polskie siły zbrojne przy NATO, Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica – Regina Adamska, Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Świdnicy – miasta bliźniaczego Maldegem, przedstawiciele organizacji polonijnych, kombatanckich i szkolnych.

Na cmentarzu zebrało się kilkaset osób, wśród nich poczty sztandarowe belgijskich organizacji kombatanckich i sztandar tylko jednej polskiej organizacji: Stowarzyszenia Katolickiego Polonia-Flandria niesiony przez Józefa Wosia. Odegrano hymny państwowe Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski i Belgii; po raz pierwszy słowa Mazurka Dąbrowskiego, śpiewane głośno przez Polaków, dały się wyraźnie słyszeć na terenie Cmentarza Wojskowego i zwróciły uwagę pozostałych zgromadzonych.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem – stronę polską reprezentowała Pani Minister Anders i Pan Ambasador Orzechowski – nastąpiły przemówienia oficjalne. Z wielką ekspresją wygłoszone po angielsku przemówienie Pani Minister – córki innego bohatera narodu polskiego, generała Władysława Andersa – wywołało burzę oklasków zgromadzonej publiczności i łzy w oczach obecnych Polaków.

Występy młodzieży szkolnej, wiersz Wisławy Szymborskiej po polsku i w angielskim tłumaczeniu, dopełniły reszty podniosłej uroczystości. Opuszczając obszerny teren cmentarza Zlotowicze obiecywali sobie powrócić tu w przyszłym roku na czele setek lub tysięcy zachęconych do udziału w Zlocie Fanów Generała Maczka rodaków.

Z Cmentarza Zlotowicze udali się na przyjęcie w ratuszu Maldegem, wydanym przez Panią Marleen Van den Bussche, Burmistrza Maldegem. Wśród wielu gości obecni byli także przedstawiciele innych wyzwolonych przez 1. Dywizję Pancerną miast, wśród nich burmistrz holenderskiego Terneuzen , Pan Jan Lonink. 

Lunch i obrady „Okrągłego Stołu” były ostatnim punktem Zlotu. Wzięli w nim udział Pani Minister Anna Maria Anders, Pan Ambasador Artur Orzechowski, Pani Vice Ambasador Joanna Doberszyc-Toulsaly, Pan Radca KPRM Arkadiusz Urban. Po przedstawieniu przez Ambasadora planów Ambasady RP dotyczących uczczenia 75 rocznicy wyzwolenia Flandrii i 100 rocznicy nawiązania stosunków dypl. Między Belgią i Polską głos zabrał Jerzy Samborski, prezentując plan rozwoju projektu zlotowego i proponując powołanie Komitetów Honorowego i Organizacyjnego Zlotu Fanów Generała Maczka. Do pełnienia funkcji przewodniczącej  Komitetu Honorowego zaprosił Minister Annę Marię Anders, a na jej zastępcę na terenie Belgii Ambasadora Artura Orzechowskiego; oba zaproszenia zostały przyjęte. Podobne zaproszenia zostaną wystosowane do ambasadorów RP we Francji i Holandii i innych osobistości.

Do Komitetu Organizacyjnego Jerzy Samborski zaprosił obecnych na zebraniu przedstawicieli instytucji i organizacji, wśród nich m. in. Vice Ambasador Joannę Doberszyc-Toulsaly, Radcę KPRM Arkadiusza UrbanaJana Cornelissensa, (Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Belgi), Philippe Verleyena (miasto Aalter) , Tobiasza Siotora (prawnuka Jana Jaworskiego, Maczkowca), Gilberta van Landschoota (właściciel Muzeum Polsko-Kanadyjskiego w Adegem), Wojciecha Romaniaka(Grupa rekonstrukcyjna Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej „Antwerpia”) i Adama Gryczmana (Zmotoryzowana GRH im.gen.Stanisława Maczka)

O godz. 16.00 nastąpiło oficjalne zamknięcie 1. Światowego Zlotu Fanów Generała Maczka.

Dzień 1 ⬅️ czytaj

Galeria: Pierwszy Światowy Zlot Fanów Generała Maczka, 08-09/09/2018, Adegem (BE)

Tekst: Jerzy Samborski ; Zdjęcia: Maria Samborska