Wniosek dot. Skweru 1. Dywizji Pancernej

W trakcie spotkania z okazji Święta 1. Dywizji Pancernej w dniu 7 października 2017 Prezes Stołecznego Środowiska 1. Dywizji Pancernej, mjr Janusz Gołuchowski podniósł temat błędnych napisów na skwerze 1. Dywizji Pancernej przy Arkadach Kubickiego, na warszawskim Podzamczu. 

W kilka dni później, Jerzy Samborski, autor i lider programu „Wyzwoleńczy szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka” wystosował w związku z tą sprawą pismo interwencyjne do Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m. st. Warszawy
o następującej treści:

 

Szanowny Panie Dyrektorze

WNIOSEK O PILNE POPRAWIENIE BŁĘDNEJ NAZWY SKWERU I TREŚCI TABLICY NA OBELISKU 1. DYWIZJI PANCERNEJ PRZY ARKADACH KUBICKIEGO (https://iutm.pl/ulica/skwer-1-dywizji-pancernej-wp)

W imieniu Fundacji oraz z upoważnienia Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej wnoszę o pilne poprawienie błędnej nazwy skweru i treści tablicy umieszczonej na obelisku na tymże skwerze, dedykowanym Pierwszej Dywizji Pancernej  i jej dowódcy gen. Stanisławowi Maczkowi.

Błąd polega na zamieszczeniu po nazwie Pierwszej Dywizji Pancernej skrótu „WP”, który to skrót w języku polskim oznacza „Wojsko Polskie” – nazwę stosowaną w odniesieniu do jednostek wojskowych tworzonych przez władze polskie podporządkowane Związkowi Radzieckiemu.  

Formacje wojskowe podporządkowane jedynemu legalnemu i uznawanemu do roku 1945 r. przez wszystkie państwa, rządowi w Londynie, posługiwały się nazwą „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie” lub odpowiadającym jej skrótem „P.S.Z.”   

Funkcjonujące od 1988 roku nazwy wprowadzają w błąd osoby niezorientowane, z kraju i z zagranicy oraz wywołują zrozumiałą irytację środowisk kombatanckich. 

Sprawa nabiera dodatkowego, negatywnego znaczenia w związku ze zbliżającymi się rocznicami 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 75-lecia wyzwolenia przez 1. Dywizję Pancerną ponad 100 miast na terenie Francji, Belgii i Holandii.

W związku z powyższym wnoszę o nadanie sprawie klauzuli natychmiastowej wykonalności. 

Z wyrazami poważania.

Jerzy Samborski

Prezes