Otwarcie wystawy „Pancerne Skrzydła”

4 czerwca 2018 została otwarta wystawa Pancerne Skrzydła / Armoured Wings. Jej inicjatorami i realizatorami są: Dirk Verbeke, prezes Stowarzyszenia 1. Dywizji Pancernej w Belgii, Yves Wantens, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii w Polsce i dr Ryszard Mozgoł z katowickiego oddziału IPN. W zapoznawaniu się z unikalnymi eksponatami, zgromadzonymi dzięki współpracy z polskimi i flandryjskimi instytucjami i kolekcjonerami pomaga doskonale opracowany Katalog.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Premier Flandrii Geert Bourgeois, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i prezes IPN, Jarosław Szarek.

W inauguracji wystawy i poprzedzającej ją uroczystości pod pomnikiem 1. Dywizji wzięli udział m. in. byli żołnierze 1. Dywizji Pancernej na czele z mjr. Januszem Gołuchowskim i żołnierze jej spadkobierczyni, 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania z jej dowódcą gen. Stanisławem Czosnkiem, burmistrzowie i przedstawiciele flandryjskich miast wyzwolonych przez Maczka, ambasador Belgii w Polsce Colette TAQUET i  ambasador Polski w Belgii Artur Orzechowski. 

Ekspozycja, w sali wystawowej IPN „Przystanek Historia”, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25. Czynna od poniedziałku do poniedziałku w godzinach 09-20 i w soboty 9-14, otwarta będzie do 28 lipca 2018. Następnie przeniesiona zostanie do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Galeria: Otwarcie wystawy „Pancerne Skrzydła”, 04/06/2018 Warszawa