Zmarła Pani Karolina Kaczorowska

Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie odeszła 21 sierpnia 2021 r. w Wielkiej Brytanii. Miała 90 lat.

Śp. Karolina Kaczorowska patronowała aktowi nadania imienia Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki, która realizuje program i jest wydawcą strony „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka”. W liście z dnia 20 lipca 2010 roku, życzyła Fundacji owocnych działań na rzecz kultury i sztuki polskiej tak bliskiej sercu Pana Prezydenta RP, Ryszarda Kaczorowskiego.

Karolina Kaczorowska z Mariampolańskich urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie. Po zsyłce całej rodziny na Syberię w 1940 r. opuściła Związek Sowiecki wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski. Poprzez Iran, Ugandę trafiła do Wielkiej Brytanii, gdzie po ukończeniu Uniwersytetu Londyńskiego pracowała jako nauczycielka. Aktywnie uczestniczyła też w życiu harcerskim, gdzie poznała swojego przyszłego męża, którego poślubiła w 1952 roku; z ich związku urodziły się dwie córki i pięcioro wnucząt.

W grudniu 1990 r., po 50 latach przebywania poza krajem, postawiła swą stopę na ziemi polskiej, towarzysząc mężowi w przekazaniu insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie, pierwszemu prezydentowi wybranemu w demokratycznych wyborach.

10 kwietnia 2010 r. miała towarzyszyć Ryszardowi Kaczorowskiemu w delegacji, na uroczystości katyńskie do Smoleńska, ale z powodu choroby musiała zrezygnować z udziału w obchodach.

Po tragicznej śmierci męża w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem nie zaprzestała działalności publicznej na rzecz polskiej kultury i tradycji. Ze szczególną troską pielęgnowała i promowała pamięć o ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie. W 2012 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Śp. Karolina Kaczorowska zostanie pochowana obok męża w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Cześć Jej pamięci!