Oznaka rozpoznawcza 1. Dywizji Pancernej

Oznaka rozpoznawcza na rękaw

Broń pancerna poprzez swe zadania na polu walki nawiązywała do husarii, dlatego w oznace rozpoznawczej 1. Dywizji Pancernej możemy zobaczyć szyszak i husarskie skrzydło. Jednym z pomysłodawców odznaki był rtm. Stanisław Glasser. ostateczną wersję zaprojektował por. Adam Bunsch. Oznaka została zatwierdzona przez Naczelnego Wodza rozkazem z 11 sierpnia 1942 roku.

Emblemat

Malowany był na pojazdach należących do dywizji na białym tle. Miedzy innymi na blaszanych tabliczkach o rozmiarach 25×18.7 cm w barwach ochronnych, w biały prostokąt 11,2×17,5 cm na, której umieszczono znak rozpoznawczy dywizji. W środku okrągłej tarczy umieszczony szyszak husarski z przymocowanym do niej skrzydłem wystającym ponad tarczę. Obramowanie tarczy, szyszak i skrzydło czarne zaś sama tarcza pomarańczowa – układ barw odpowiada proporczykom broni pancernej sprzed 1939 roku. Odznaki rozpoznawcze malowano na przednim lewym błotniku lub z lewej strony pojazdu.

Oprócz oznaki rozpoznawczej na pojazdach dywizji pancernej umieszczono litery PL barwy czarnej w białym owalu – oznaczenie przynależności państwowej, jak również numer- kodowe oznaczenie taktyczne oddziału w postaci barwnej tablicy z kodowym oznaczeniem oddziału, malowane na prawym błotniku lub z prawej strony pojazdu. Oznaczenia umieszczano również z tyłu pojazdu.

Na przedzie pojazdu umieszczano również minimalną nośność mostów i wiaduktów jakie dany pojazd mógł pokonywać – żółte koło z czarną liczbą odznaczającą nośność. Na burtach pojazdów pancernych lub drzwiach kabin samochodów malowano numer rejestracyjny. Na wieżach czołgów umieszczono oznaczenie pododdziałów w postaci zarysu figur geometrycznych w kolorach przypisanych do poszczególnych pułków dywizji. Ponadto na pojazdach alianckich na zachodnim teatrze działań wojennych wymalowywano białe gwiazdy. 

Oznaka na rękaw

Miała wymiary 70×48 mm i była haftowana na sukiennej podkładce 90×50 mm. W środku okrągłej tarczy umieszczony szyszak husarski z przymocowanym do niej skrzydłem wystającym ponad tarcze. Obramowanie tarczy szyszak i skrzydło czarne zaś sama tarcza pomarańczowa – układ barw odpowiada proporczykom broni pancernej sprzed 1939 roku. Kontury piór w kolorze białym. Oznaka noszono na lewym rękawie 20 mm poniżej naszywki POLAND na kurtkach i płaszczach. Oznaka była malowana również na pojazdach należących do dywizji. 

Źródło: Michał Pacut
http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/oznaka-rozpoznawcza-na-pojazd-1-dywizji-pancernej.php