Wystawa plenerowa „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze”

Prof. Andrzej Maczek, syn generała Maczka i Jerzy Samborski, autor i lider programu „Wyzwoleńczy Szlak…”

Listę honorowych gości wernisażu wystawy otwierał profesor Andrzej Maczek, syn generała Maczka, który wygłosił wzruszające przemówienie o potrzebie pamięci dla dokonań i osoby Jego Ojca, pamięci obecnej od zakończenia wojny w krajach wyzwalanych przez Generała, a tak długo nieobecnej w Jego własnej ojczyźnie.

Przemawiali także m. in. Wiceminister Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) prof. Magdalena Gawin, ambasadorowie i przedstawiciele dyplomatyczni Belgii, Holandii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji oraz Prezes Muzeum Maczka w Bredzie Frans Ruczyński, jak i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Szczególną, coraz mniej liczną grupę, stanowili kombatanci 1. Dywizji Pancernej: Marian Słowiński i Janusz Gołuchowski oraz kombatantki Powstania Warszawskiego, wyzwolone przez żołnierzy Maczka z obozu jenieckiego w Oberlangen.

Wystawa będzie czynna w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 66 (przy pl. Zamkowym) od 3 do 28 września 2019 r. Następnie zostanie przewieziona do Bredy, gdzie będzie ją można oglądać między 11 października a 3 listopada przy okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia miasta. Została zorganizowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Generała Maczka w Bredzie.

Kuratorem wystawy i jej współautorem jest Wojciech Kalwat, koncepcja plastyczna, realizacja i montaż Sowa-Szenk. Ekspozycji towarzyszy świetnie pomyślany, zaprojektowany graficznie, napisany i wykonany katalog autorstwa Wojciecha Kalwata i Michała Kopczyńskiego.