73. rocznica pozbawienia obywatelstwa polskiego gen. Maczka – 26 września 1946

„(…) Wśród oficerów pozbawionych obywatelstwa znalazł się również gen. Stanisław Maczek – znakomity dowódca 10. Brygady Kawalerii (zmotoryzowanej – jedynego związku taktycznego, który nie uległ rozbiciu w kampanii wrześniowej – przyp. red.), 10. Brygady Kawalerii Pancernej walczącej w 1940 roku we Francji i 1. Dywizji Pancernej na zwycięskim szlaku w latach 1944–1945.”

Czytaj dalej..