Dzień Króla w Ambasadzie Belgii

W piątek, 15 listopada 2019 r., w pięknym Pałacu Mniszchów, siedzibie Ambasady Belgii,  miała miejsce doroczna uroczystość Dnia Króla. Na zaproszenie Ambasadora Luca Jacobsa i Jego Małżonki, Anny Jacobs-Blontrock, na przyjęcie przybyło ponad 150 gości, reprezentantów kół rządowych, dyplomatycznych, wojskowych i biznesowych z Polski oraz wielu innych państw, europejskich i spoza Europy.

Wśród zaproszonych byli także przedstawiciele środowiska przyjaciół 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka m. in. w osobach Bogdana WielgataJerzego Samborskiego, autora i lidera programu „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka” i prezesa Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz Barbary Keil-Skrobiszewskiej, wiceprezes Fundacji, jak również Ewy Świder-Grobelnej z mężem.

W swoim przemówieniu, wygłoszonym doskonała polszczyzną, Ambasador Jacobs przypomniał, że mijający rok obfitował w znaczące wydarzenia dotyczące wzajemnych relacji  między Belgią i Polską, w tym 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych oraz 75. rocznicy wyzwolenia Belgii. Ambasador bardzo mocno podkreślił szczególne znaczenie, jakie na stosunek społeczeństwa Belgii, zwłaszcza jej północnego regionu – Flandrii do Polski i Polaków, miał i wciąż ma, fakt wyzwolenia kilkudziesięciu miejscowości przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka. Opisując poświęcenie Polaków w walkach o belgijskie miasta i wioski, Ambasador nie omieszkał wspomnieć również o zdumieniu, jakie przeżywali mieszkańcy tych miejscowości, kiedy okazywało się, że to długo oczekiwane wyzwolenie spod niemieckiej okupacji, przynosili im nie Amerykanie, nie Kanadyjczycy i nie Brytyjczycy, tylko Polacy…

Świetnie przygotowanemu wydarzeniu, ilustrowanemu multimedialnie i przy dobrej, żywej muzyce, wsparcia udzieliła raz jeszcze 1. Dywizja Pancerna Generała Maczka, tym razem bateriami świetnego belgijskiego piwa Maczek, utoczonego przez Dirka Verbeke, prezesa Stowarzyszenia 1. Dywizji Pancernej w Belgii.