Uroczystość ku czci polskich żołnierzy 1. Dywizji Pancernej

24 września 2017 w Lommel (Belgia), z udziałem Przedstawiciela Króla Belgów, Ambasadora Polski w Belgii i Burmistrza Lommel odbyły się doroczne uroczystości ku czci 257 polskich żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Lommel i okolicznych miejscowości.

W nabożeństwie i ceremonii na Cmentarzu Polskim uczestniczyło około 300 osób, w tym przedstawiciele polskiej ambasady i konsulatu, IPN, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, delegacje organizacji belgijskich i polonijnych oraz szkół polskich z Belgii, Holandii, Francji i Niemiec, a także orkiestra i oddział honorowy Armii Belgijskiej oraz  poczet sztandarowy 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Maczka ze Świętoszowa.   Obecny był również jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Maczka, pan Włodzimierz Cieszkowski. Z Polski przyjechała też ponad 20-osobowa Grupa Motocyklowa Moto Polacy.

Przed złożeniem wieńców i kwiatów, uczestnicy uroczystości wysłuchali liturgii oraz przemówień przedstawicieli oficjalnych instytucji. Szczególne wrażenie na zgromadzonych zrobiły wystąpienia Burmistrza Lommel, Petera Vanvelthovena,  Ambasadora RP Artura Orzechowskiego i Żołnierza 1. Dywizji Włodzimierza Cieszkowskiego.

Galeria: Uroczystość ku czci polskich żołnierzy – 24/09/17, Lommel (Belgia)

 

(PDF) Przemowa Ambasadora RP w Królestwie Belgi, Artura OrzechowskiegoPLFR / NL 

(PDF) List Burmistrza Lommel, Petera VanvelthovenaPLFR / NL

(PDF) List Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

Jana DziedziczakaPLFR / NL