1. Światowy Zlot Fanów Generała Maczka

W sobotę 8 września 2018, w godzinach popołudniowych w pięknym parku Muzeum Kanadyjsko-Polskiego w Adegem pojawiły się namioty Fanów Generała Maczka, przybyłych na Pierwszy Światowy Zlot z Polski, Belgii, Holandii i z Francji. 

Witali ich organizatorzy Zlotu: Jerzy Samborski – Autor i lider Programu „Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka”, Maria Samborska – Communication & PR Manager Programu, Barbara Keil-Skrobiszewska – wiceprezes Fundacji im. Prezydenta Kaczorowskiego oraz gospodarze – Gilbert i Alexandra van Landschoot, właściciele Muzeum.

Zlotowicze przyjechali pojedynczo, parami, także z dziećmi. Większość z nich reprezentowała organizacje, które chcą czynnie współuczestniczyć w organizacji zlotów w następnych latach. Były to:

  • Ambasada RP w Belgii,
  • Fundacja Polonia International
  • Grupa rekonstrukcyjna Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej „Antwerpia”
  • p-tv.nl – Polska Telewizja w Holandii
  • pepe-tv (telewizja polonijna)
  • Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii,
  • Virtualia ART
  • Wspólnota Andersa
  • Zmotoryzowana GRH im.gen.Stanisława Maczka

Zgodnie z programem, uczestnicy Zlotu, mając za przewodnika samego Gilberta van Landschoota, obejrzeli imponujące zbiory Muzeum Kanadyjsko-Polskiego; szczególne wrażenie robiły biogramy przedstawiające niezwykle realistycznie wykonane manekiny żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, skonfigurowanych w sceny bitewne. Ogromna ilość oryginalnych eksponatów, w większości darów samych „Maczkowców” lub ich rodzin, czyni z muzeum w Adegem najwybitniejszą instytucję wystawową prezentującą historię 1. Dywizji Pancernej.

Aalter, 1969: Philippe Verleyen (z lewej) z kwiatami dla generała Maczka

Po kolacji, spożytej w restauracji bądź przy biwakowej kuchni, Zlotowicze zasiedli przy ognisku, usytuowanym na tle rakiety stosowanej do walki z niemieckimi czołgami.  Kontynuowano prezentację zdjęć, albumów, oryginalnych pamiętników i notatek autorstwa żołnierzy 1. DP. Philippe Verleyen z Aalter pokazał fotografie z 1969, z odsłonięcia pomnika poświęconego 1. DP, na którym wręcza bukiet kwiatów gen. Maczkowi.  Eduard Krykowski, syn Maczkowca,  zaprezentował album fotograficzny swego ojca od 1940 roku do 1945 i szereg oryginalnych dokumentów i odznak.

Po zapadnięciu zmroku, w rękach Wojtka Romaniaka pojawiła się gitara i rozpoczęły się (skromne, ale własne) popisy wokalne. Około 23.00 zlotowicze udali się na spoczynek, aby nabrać sił przed niedzielnymi wydarzeniami.

Niedziela, 9 września 2018

Po śniadaniu, Zlotowcy w jednej grupie z właścicielami Muzeum udali się na teren Cmentarza Wojskowego w Maldegem, aby wziąć udział w odbywanej tam każdego roku uroczystości dziękczynnej, organizowanej przez władze lokalne w obecności Króla Belgów lub jego przedstawiciela.

Do grupy dołączyli honorowi goście Zlotu, w osobach Pani Minister Anny Marii Anders i Pana Ambasadora Artura Orzechowskiego, a także Pani Vice Ambasador Joanny Doberszyc-Toulsaly. Obecni byli także oficerowie reprezentujący polskie siły zbrojne przy NATO, Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica – Regina Adamska, Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Świdnicy – miasta bliźniaczego Maldegem, przedstawiciele organizacji polonijnych, kombatanckich i szkolnych.

Na cmentarzu zebrało się kilkaset osób, wśród nich poczty sztandarowe belgijskich organizacji kombatanckich i sztandar tylko jednej polskiej organizacji: Stowarzyszenia Katolickiego Polonia-Flandria niesiony przez Józefa Wosia. Odegrano hymny państwowe Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski i Belgii; po raz pierwszy słowa Mazurka Dąbrowskiego, śpiewane głośno przez Polaków, dały się wyraźnie słyszeć na terenie Cmentarza Wojskowego i zwróciły uwagę pozostałych zgromadzonych.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem – stronę polską reprezentowała Pani Minister Anders i Pan Ambasador Orzechowski – nastąpiły przemówienia oficjalne. Z wielką ekspresją wygłoszone po angielsku przemówienie Pani Minister – córki innego bohatera narodu polskiego, generała Władysława Andersa – wywołało burzę oklasków zgromadzonej publiczności i łzy w oczach obecnych Polaków.

Występy młodzieży szkolnej, wiersz Wisławy Szymborskiej po polsku i w angielskim tłumaczeniu, dopełniły reszty podniosłej uroczystości. Opuszczając obszerny teren cmentarza Zlotowicze obiecywali sobie powrócić tu w przyszłym roku na czele setek lub tysięcy zachęconych do udziału w Zlocie Fanów Generała Maczka rodaków.

Z Cmentarza Zlotowicze udali się na przyjęcie w ratuszu Maldegem, wydanym przez Panią Marleen Van den Bussche, Burmistrza Maldegem. Wśród wielu gości obecni byli także przedstawiciele innych wyzwolonych przez 1. Dywizję Pancerną miast, wśród nich burmistrz holenderskiego Terneuzen , Pan Jan Lonink. 

Lunch i obrady „Okrągłego Stołu” były ostatnim punktem Zlotu. Wzięli w nim udział Pani Minister Anna Maria Anders, Pan Ambasador Artur Orzechowski, Pani Vice Ambasador Joanna Doberszyc-Toulsaly, Pan Radca KPRM Arkadiusz Urban. Po przedstawieniu przez Ambasadora planów Ambasady RP dotyczących uczczenia 75 rocznicy wyzwolenia Flandrii i 100 rocznicy nawiązania stosunków dypl. Między Belgią i Polską głos zabrał Jerzy Samborski, prezentując plan rozwoju projektu zlotowego i proponując powołanie Komitetów Honorowego i Organizacyjnego Zlotu Fanów Generała Maczka. Do pełnienia funkcji przewodniczącej  Komitetu Honorowego zaprosił Minister Annę Marię Anders, a na jej zastępcę na terenie Belgii Ambasadora Artura Orzechowskiego; oba zaproszenia zostały przyjęte. Podobne zaproszenia zostaną wystosowane do ambasadorów RP we Francji i Holandii i innych osobistości.

Do Komitetu Organizacyjnego Jerzy Samborski zaprosił obecnych na zebraniu przedstawicieli instytucji i organizacji, wśród nich m. in. Vice Ambasador Joannę Doberszyc-Toulsaly, Radcę KPRM Arkadiusza Urbana, Jana Cornelissensa, (Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Belgi), Philippe Verleyena (miasto Aalter) , Tobiasza Siotora (prawnuka Jana Jaworskiego, Maczkowca), Gilberta van Landschoota (właściciel Muzeum Polsko-Kanadyjskiego w Adegem), Wojciecha Romaniaka (Grupa rekonstrukcyjna Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej „Antwerpia”) i Adama Gryczmana (Zmotoryzowana GRH im.gen.Stanisława Maczka)

O godz. 16.00 nastąpiło oficjalne zamknięcie 1. Światowego Zlotu Fanów Generała Maczka.

Galeria: Pierwszy Światowy Zlot Fanów Generała Maczka, 08-09/09/2018, Adegem (BE)