Gen. Maczek zza grobu broni polskiej racji stanu

Prezydent Duda zaprotestował przeciwko próbie wykreśleniu Polski z grona Aliantów na V Forum Holocaustu w Jerozolimie. Na zdjęciu z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem na konferencji prasowej w Warszawie 27.01.2020.

Dziesiątki uroczystości organizowanych w 2019 roku  przez społeczeństwa wyzwolonych przez 1. Dywizję Pancerną miast w Belgii i Holandii, uświadomiły chyba polskiemu prezydentowi, jak znaczącą siłę może stanowić pamięć o bohaterskich dokonaniach żołnierzy gen. Maczka w wytoczonej Polsce wojnie o historię II wojny światowej.

Obecność prezydenta Dudy na uroczystościach rocznicowych i w Bredzie, gdzie znalazł się w towarzystwie królów tych państw i zobaczył naocznie autentyczny entuzjazm tłumów świętujących wyzwolenie ponad 100 belgijskich i holenderskich miejscowości przez Polaków, pozwoliła mu w ostatnich dniach użyć przykładu 1. Dywizji Pancernej dla wykazania kłamstwa zaserwowanego całemu światu za pośrednictwem V Forum Holocaustu w Jerozolimie.

Profesor Stanisław Maczek, Patron programu Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka

Raz jeszcze gen. Maczek i Jego żołnierze, którzy tak, jak i On – walczyli za cudzą wolność, ale umierali tylko dla Polski – stanęli w obronie swojej ojczyzny, tym razem zza grobu.

Z żalem należy jednak stwierdzić, że pamięć o roli jaką wśród Aliantów odegrała 1. Dywizja Pancerna, o jej zwycięstwach w bitwie pod Chambois, Bredą, czy Moerdijk, o uznaniu, jaki się cieszy za wyzwolenie tak wielu miast i wsi, jest wciąż żywa przede wszystkim po tamtej stronie, a nie w Polsce. Mówił o tym z żalem, syn generała Maczka, profesor Stanisław Maczek w Warszawie we wrześniu ub. roku.

Rodzina Landschootów, założyciele i prowadzący Polsko-Kanadyjskie Muzeum w Adegem

Aktywność polskich władz w podtrzymaniu chlubnych tradycji obchodów wyzwolenia i promocji polskiego dziedzictwa historycznego w odniesieniu do 1. Dywizji Pancernej ograniczała się z reguły do przyjmowania zaproszeń i pasywnego uczestniczenia w obchodach organizowanych przez lokalne władze i organizacje społeczne, zwłaszcza polonijne, takich jak np. Muzeum Polsko-Kanadyjskie w Adegem, założone i prowadzone przez Gilberta i Alexandrę van Landschoot.

Anna Maria Anders, Minister ds. Relacji Międzynarodowych, Patron Programu Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Generała Maczka i ambasador Artur Orzechowski (ambasada RP w Belgii)

Na uroczystościach i w wydarzeniach poświęconych 1. Dywizji Pancernej w Belgii nie widać polskich eurodeputowanych ani przedstawicieli dziesiątków krajowych instytucji i organizacji obecnych w Brukseli.  Czasami pojawi się przedstawiciel Polski przy NATO lub attaché wojskowy.

W tym kontekście należy pochwalić działalność Anny Marii Anders jako Ministra ds. Relacji Międzynarodowych i Patrona Programu Wyzwoleńczy Szlak 1. Dywizji Generała Maczka, ambasadora Artura Orzechowskiego w Belgii oraz 11. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Czosnka, pod egidą jego zwierzchnika, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki.  Na wyróżnienie zasługuje też wystawa zorganizowana przez Muzeum Historii Polski „Generał Maczek i Jego żołnierze” oraz przyłączenie się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Wrocławia do budowy Memoriału Generała Maczka w Bredzie, zainicjowanego przez Fransa Ruczynskiego.

gen. Stanisław Czosnek i gen. Jarosław Mika

Zadanie kultywowania pamięci żołnierzy i dowódcy 1. Dywizji Pancernej i budowania w ten sposób szacunku dla Polski wzięły na siebie przede wszystkim organizacje polonijne i lokalne. Zazwyczaj dysponują one bardzo skromnym budżetem i rzadko są wspomagane z funduszy krajowych, bo takowych, poza pulą będącą w dziwacznej dyspozycji Senatu, w zasadzie w Polsce nie ma.

Płk Frans Ruczynski, syn żołnierza 1. Dywizji Pancernej, prezes Muzeum Maczka w Bredzie

Wydarzeniem roku obchodów 75. Rocznicy Wyzwoleńczego Szlaku 1. Dywizji Pancernej na terenie Belgii byłą wystawa „Pancerne Skrzydła”, którego inicjatorami i sponsorami byli Belgowie: Yves Wantens, przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce i Dirk Verbeke, prezes Stowarzyszenia 1 Dywizji Pancernej w Belgii, wybrany Polakiem roku 2019 przez Polonię belgijską.

Dirk Verbeke, prezes Stowarzyszenia 1 Dywizji Pancernej w Belgii, Polak roku 2019
Yves Wantens, przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce w latach 2015-2019

Być może zauważona przez prezydenta Dudę, dzięki jego udziałowi w uroczystościach rocznicowych 1. Dywizji Pancernej w Belgii i Holandii, rola jaką odegrała 1. Dywizja Pancerna wśród Wojsk Alianckich, odnosząc chlubne zwycięstwa na 1800-kilometrowym Szlaku Wyzwoleńczym, podpowie polskim władzom, jak wykorzystać ten fakt dla rzeczywistej promocji naszego kraju i naszej racji stanu. Może nawet Polska Fundacja Narodowa łaskawszym okiem spojrzy na projekty dotyczące 1. Dywizji Pancernej generała Maczka.

Nic bardziej nie zaszkodzi planowi Putina wyeliminowania Polski z grona Aliantów, jak ponowne, mądre i atrakcyjne, włączenie do walki zwycięskiej 1. Dywizji Pancernej generała Maczka!

Jerzy Samborski